Aktualności

Aktualne opłaty członkowskie na rzecz samorządu zawodowego architektów w 2018r.

 

      Krajowa Rada Izby Architektów RP ustaliła na  Rok 2018 następujące opłaty na rzecz samorządu zawodowego architektów.

 

Kwota miesięcznej składki członkowskiej, obowiązującej w Izbie Architektów RP  w roku 2018 została ustalona na  80,00 zł (osiemdziesiąt  złotych).

 

Wysokości opłat innych niż składka członkowska obowiązują w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku:

– za wpis na listę członków Izby w wysokości 400,00 złotych (czterysta złotych),

– za ponowny wpis na listę członków Izby w wysokości 1010,00 zł (tysiąc dziesięć złotych),

– za przywrócenie w prawach członka Izby po okresie zawieszenia, jeżeli zawieszenie w prawach członka nastąpiło w trybie określonym w art. 42 ust.3 pkt. 4 ustawy   z dnia 15 grudnia 2000 r.

 o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa ( Dz. U. z 2016 r. tj. poz, 1725 z dnia 20.10.2016 r.) (zawieszenie na wniosek członka Izby) w wysokości 400,00 ( czterysta złotych).

 

K O N T O   Lubuskiej IARP

PKO BP S.A I/O  ZIELONA GÓRA

24 1020 5402 0000 0902 0144 5360

 Adres:

 Lubuska Okręgowa Izba Architektów RP

Wełniany Rynek 3

66-400 Gorzów Wlkp.