Aktualności

Egzamin na uprawnienia – sesja letnia 2018r.

 

Przypominamy, iż egzamin na uprawienia budowlane w sesji letniej 2018r.

odbędzie się 8 czerwica 2018r. o godzinie 10.00

w Biurze LUOIA RP w Zielonej Górze

przy ul. Stefana Batorego 16/10

Opłaty za postępowanie kwalifikacyjne:

Od 1 marca 2018 r. opłata za postępowanie kwalifikacyjne o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej, o których mowa w:

 1. art. 14 ust. 3 pkt 1-4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 tj. z późn. zm.) wynosi:

  1. z tytułu kwalifikowania 935 złotych (dziewięćset trzydzieści pięć złotych 00/100),

  2. z tytułu przeprowadzenia egzaminu 935 złotych (dziewięćset trzydzieści pięć złotych 00/100),

  3. z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu 555 złotych (pięćset pięćdziesiąt pięć złotych 00/100);

 2. art. 14 ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 tj. z późn. zm.) wynosi:

  1. z tytułu kwalifikowania 1405 złotych (tysiąc czterysta pięć złotych 00/100),

  2. z tytułu przeprowadzenia egzaminu 1405 złotych (tysiąc czterysta pięć złotych 00/100),
  3. z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu 810 złotych (osiemset dziesięć złotych 00/100).