Aktualności

Egzaminy 2019 !!!

Lubuska Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Izby Architektów RP

uprzejmie informuje,

że termin egzaminu pisemnego na uprawnienia budowlane

w specjalności architektonicznej we
wszystkich rodzajach i specjalnościach nadawanych przez Izbę Architektów RP,
wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014 poz. 1278):
1. do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń;
2. do projektowania bez ograniczeń;
3. do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń;
4. do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie;
5. do projektowania w ograniczonym zakresie;
6. do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie.
został wyznaczony:
− w sesji letniej na dzień 14 czerwca 2019 r. o godz. 10:00
− w sesji zimowej na dzień 6 grudnia 2019 r. o godz. 10:00

Ostateczny termin  złożenia wniosków związanych z postępowaniem kwalifikacyjnym o przystąpienie do egzaminu
o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej

w sesji letniej przypada  na dzień 14 marca 2019 r.,

w sesji zimowej przypada na dzień 6 września 2019 r.