Aktualności

Egzaminy !!!

Przypominamy !!!

Termin egzaminu pisemnego na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej we wszystkich rodzajach i specjalnościach nadawanych przez Izbę Architektów RP odbędzie się:

sesja zimowa – 6 grudnia 2019 r. o godz. 10.00

Ponadto, przypominamy, że ostateczny termin na złożenie wniosków związanych z postępowaniem kwalifikacyjnym o przystąpienie do egzaminu o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej  w sesji zimowej przypada

na dzień 6 września 2019 r.

 

Od 9 marca 2019 r. opłata za postępowanie kwalifikacyjne o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej, o których mowa w:

 1. art. 14 ust. 3 pkt 1-4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane wynosi:
  1. z tytułu kwalifikowania 1000 złotych (tysiąc złotych 00/100),
  2. z tytułu przeprowadzenia egzaminu 1000 złotych (tysiąc złotych 00/100),
  3. z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu 590 złotych (pięćset dziewięćdziesiąt złotych 00/100);
 2. art. 14 ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane wynosi:
  1. z tytułu kwalifikowania 1500 złotych (tysiąc pięćset złotych 00/100),
  2. z tytułu przeprowadzenia egzaminu 1500 złotych (tysiąc pięćset złotych 00/100),
  3. z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu 870 złotych (osiemset siedemdziesiąt złotych 00/100).