Aktualności

Informacja dot. składki członkowskiej na 2019r.

Na podstawie uchwały X Programowo – Budżetowego Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP z dnia 14 grudnia 2018r. w sprawie zmiany uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Izby Architektów z dnia 24 listopada 2002 r. w sprawie składki członkowskiej w samorządzie zawodowym architektów i zasad jej podziału, ustalona została miesięczna wysokość składki członkowskiej obowiązującej w Izbie Architektów RP w roku 2019 na kwotę 80,00 zł (osiemdziesiąt złotych i 00/100).