Aktualności

Komunikat o opłatach na rzecz Izby Architektów RP

KOMUNIKAT

 

Szanowni Państwo,

 

Krajowa Rada Izby Architektów RP ustaliła na  Rok 2018 następujące opłaty na rzecz samorządu zawodowego architektów.

 

Wysokości opłat innych niż składka członkowska obowiązują w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku:

– za wpis na listę członków Izby w wysokości 400,00 złotych (czterysta złotych),

– za ponowny wpis na listę członków Izby w wysokości 1010,00 zł (tysiąc dziesięć złotych),

– za przywrócenie w prawach członka Izby po okresie zawieszenia, jeżeli zawieszenie w prawach członka nastąpiło w trybie określonym w art. 42 ust.3 pkt. 4 ustawy   z dnia 15 grudnia 2000 r.

o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa ( Dz. U. z 2016 r. tj. poz, 1725 z dnia 20.10.2016 r.) (zawieszenie na wniosek członka Izby) w wysokości 400,00 ( czterysta złotych).

 

Kwota miesięcznej składki członkowskiej, obowiązującej w Izbie Architektów RP  w roku 2018 została ustalona na  80,00 zł (osiemdziesiąt  złotych).

 

 

K O N T O   Lubuskiej IARP

 

PKO BP S.A I/O  ZIELONA GÓRA

24 1020 5402 0000 0902 0144 5360

 

Adres:

 

Lubuska Okręgowa Izba Architektów RP

  1. Wełniany Rynek 3

66-400 Gorzów Wlkp.

 

Architekci posiadający stałe zlecenia opłat w swoim  Banku, proszeni są o uaktualnienie wnoszonej składki członkowskiej  w 2018 r. do wysokości   80,00 złotych miesięcznie