Aktualności

Nowe opłaty na rzecz samorządu zawodowego architektów w roku 2020

Szanowni Państwo,

Krajowa Rada Izby Architektów RP, na posiedzeniu w dniu 06.11.2019 r. Uchwałą nr o – 85 – V – 2019, ustaliła na rok 2020 następujące opłaty na rzecz samorządu zawodowego architektów:

– wpis na listę członków Izby w wysokości 460 zł

– ponowny wpis na listę członków Izby w wysokości 1150 zł

– wpis o przywrócenie w prawach członka Izby w wysokości 460 zł

– składka członkowska pozostaje bez zmian w wysokości 80 zł

Wszelkie opłaty należy uiszczać na niżej podane konto:

PKO BP S.A. I/O ZIELONA GÓRA

24 1020 5402 0000 0902 0144 5360