Aktualności

Okiem fotografa-XI Zjazd Sprawozdawczy Lubuskiej Okręgowej Izby Architektów RP

XI Zjazd Sprawozdawczy  Lubuskiej Okręgowej Izby Architektów RP mamy już za sobą. Zjazd przebiegł zgodnie z harmonogramem. Po zakończeniu obrad i przyjęciu uchwał zjazdowych, obradujący otrzymali kaski z logo ARCHITEKT IARP. Zjazd zakończył się wspólnym uczestnictwem w seansie filmowym w Centrum Nauki Keplera – Planetarium Wenus w Zielonej Górze.

Fotograficzne resume ze Zjazdu.  Fot. Emilia Wójcik.