Aktualności

Terminy egzaminów w sesjach egzaminacyjnych, zimowej i letniej

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna Izby Architektów RP uprzejmie informuje o terminach
egzaminu pisemnego na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej we
wszystkich rodzajach i specjalnościach nadawanych przez Izbę Architektów RP,
wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014
r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
Terminy podano w załączniku.

(Dz. U. 2014 poz. 1278)wych_194_KKK_2016_OKK_termin egzaminów