Aktualności

UWAGA!!! Zmiana terminu egzaminu na uprawnienia – sesja letnia 2019r !!!

Uprzejmie informujemy, że z przyczyn obiektywnie niezależnych od Krajowej Komisji
Kwalifikacyjnej IARP, ulega zmianie termin egzaminu pisemnego na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej, nadawane przez Izbę Architektów RP.
Egzamin w sesji letniej zostaje wyznaczony na dzień 7 czerwca 2019 r. godz. 10.00.

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna przypomina, że ostateczny termin na złożenie wniosków związanych z postępowaniem kwalifikacyjnym o przystąpienie do egzaminu
o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej w sesji letniej przypada
na dzień 7 marca 2019r.

Termin egzaminu w sesji zimowej pozostaje bez zmian.