Aktualności

Wytyczne Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektów RP w zakresie bezpieczeństwa sanitarnego- egzaminy

Wszystkich przystępujących do egzaminu na uprawnienia budowlane, prosimy o zapoznanie się z wytycznymi Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektów RP
w zakresie bezpieczeństwa sanitarnego podczas przygotowywania oraz przeprowadzania egzaminu na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej
w stanie zagrożenia epidemicznego lub epidemii do zastosowania podczas sesji egzaminacyjnej – wrzesień 2020 r.

Załącznik nr 1_Wytyczne Egzamin na uprawnienia budowlane