Lubuska Okręgowa Izba Architektów RP Kadencja 2014-2018

Członkowie Lubuskiej Okręgowej Rady Izby Architektów

Kochański Paweł

Przewodniczący / Zielona Góra

Gołębiowski Jerzy

Wiceprzewodniczący / Zielona Góra

Górny Darek

Wiceprzewodniczący / Gorzów Wlkp.

Ropela Roman

Wiceprzewodniczący / Gorzów Wlkp.

Klimek Tomasz

Sekretarz / Gorzów Wlkp.

Drynkorn Jagoda

Skarbnik / Zielona Góra

Bejnar-Bejnarowicz Marta

Członek / Gorzów Wlkp.

Biernacki Łukasz

Członek / Ośno Lubuskie

Hadyńska-Kaszuba Jolanta

Członek  / Zielona Góra

Klim Wiesława

Członek / Zielona Góra

Strzelecki Mirosław

Członek / Zielona Góra

Okręgowa Komisja Rewizyjna

Jaskułowski Bogusław

Przewodniczący / Zielona Góra

Gielarowska Grażyna

Sekretarz / Zielona Góra

Lor Józef

Członek / Zielona Góra

Sierakowski Paweł

Członek / Gorzów Wlkp.

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna

Szapowałow Leon

Przewodniczący / Zielona Góra

Kustosz Henryk

Wiceprzewodniczący / Gorzów Wlkp.

Rogóż Bogdan

Członek / Zielona Góra

Ewa Kaszuba-Nawrocka

Członek / Zielona Góra

Łowejko Halina

Członek / Zielona Góra

Okręgowy Sąd Dyscyplinarny

Gucałło Szymon

Przewodniczący / Gorzów Wlkp.

Matysiak Katarzyna

Wiceprzewodnicząca / Zielona Góra

Wójcik Andrzej

Sekretarz / Gorzów Wlkp.

Gołacki Wiesław

Członek / Gorzów Wlkp.

Sierakowski Jacek

Członek / Gorzów Wlkp.

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej

Spasiński Tadeusz

Zielona Góra

Zastępca Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej

Konikowski Marek

Gorzów Wlkp.

Delegaci na Zjazd Krajowy

Górny Dariusz

Gorzów Wlkp.

Gołębiowski Jerzy

Zielona Góra