Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna

Ewa Kaszuba -Nawrocka

Członek/ Zielona Góra