Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna

Marta Jakubowska

Członek/ Zielona Góra