Okręgowa Komisja Rewizyjna

Antoni Drozd

Wiceprzewodniczący / Zielona Góra