Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej

Spasiński Tadeusz