WYTYCZNE sanitarne na egzamin w lutym – uzgodnione z GIS