Aktualności

Obowiązkowe ubezpieczenie Architekta !!! Przypominamy !!!

W extranecie IARP udostępniony został elektroniczny wniosek umożliwiający wznowienie obowiązkowej polisy OC na rok ubezpieczeniowy 2019/2020.

Wniosek należy złożyć nie później, niż do 14 kwietnia.