Akty Prawne

Cennik prac projektowych

uchw_18

stanowisko Krajowej Rady Izby Architektów w sprawie Regulaminu honorarium architekta i Regulaminu stosowania tabel określających wysokość honorarium za usługi świadczone przez architektów oraz za udzielenie licencji na korzystanie z utworów objętych ochroną prawa autorskiego, rekomendowanych do stosowania przez członków Izby Uchwałą nr 18 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Izby Architektów.

Regulamin