Aktualności

Konkurs na opracowanie koncepcji instalacji artystycznej

Szanowni Państwo,

 

Przypominamy, że 30.09.2021 r. mija termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie

           na opracowanie koncepcji instalacji artystycznej upamiętniającej wydarzenia 31 sierpnia 1982 roku w Gorzowie Wielkopolskim ogłoszonego przez Prezydenta Gorzowa Wielkopolskiego dnia 31.08.2021 r.

 

Terminy:

 • składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie – do 30.09.2021 r. – to bardzo proste J tylko zgłoszenie i kopia dyplomu !!!
 • składanie prac konkursowych – do 30.11.2021 r.

Nagrody:

 • I miejsce – nagroda główna – 30 000 zł
  oraz zaproszenie do negocjacji autora (lub autorów) wybranej pracy konkursowej w celu wykonania usługi polegającej na szczegółowym opracowaniu pracy konkursowej w postaci wykonania szczegółowych rozwiązań projektowych.
 • II miejsce – nagroda pieniężna – 15 000 zł
 • III miejsce – nagroda pieniężna – 5 000 zł

Więcej informacji na stronie https://um.gorzow.pl/konkurs1982.html

Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie

Upamiętnienie będzie realizowane i finansowane wspólnie przez Instytut Pamięci Narodowej i Miasto Gorzów Wielkopolski.

Życząc wspaniałych pomysłów, owocnej pracy i powodzenia zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie.

Zapraszamy na szkolenie

Podkomisja Szkoleń Zawodowych Architektów działająca przy KRIA RP we
współpracy z Podkomisją Architektury, Urbanistyki i Planowania
Przestrzennego działającą przy KRIA RP oraz Małopolską Okręgową Izbą
Architektów RP zaprasza na cykl szkoleń:

„Zagadnienia planowania przestrzennego w aspekcie projektowania
architektonicznego”:

Szkolenie 1. Plany miejscowe.
Szkolenie 2. Decyzje o warunkach zabudowy.

Szkolenie 1. będzie dostępne od 26 lipca 2021 roku od godziny 17.00 bez
ograniczeń czasowych
w bibliotece szkoleń na portalu Warsztat Architekta
pod adresem https://www.warsztatarchitekta.pl/szkolenia/
link bezpośredni do szkolenia:
https://www.warsztatarchitekta.pl/szkolenia/30-szkolenia-nagrania/369-plany-miejscowe

Uprzejmie informujemy, że aby po obejrzeniu szkolenia, otrzymać certyfikat
Izby Architektów RP, należy uprzednio zarejestrować się
w systemie szkoleniowym pod adresem https://szkolenia.iarp.pl/szkolenia
link bezpośredni do rejestracji:
https://szkolenia.iarp.pl/szkolenie/996

PROWADZĄCY:
mgr inż. arch. Dorota Verey Małopolska Okręgowa Izba Architektów RP

Zapraszamy do zgłaszania projektów do nagrody Komisji Europejskiej w NEB

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy,
Podążając w kierunku Nowego Europejskiego Bauhausu (NEB) informuję, że do dnia
31 maja 2021 każdy może zgłosić projekt do nagrody Komisji Europejskiej w NEB.
Zgłoszenie jest bardzo proste i następuje online. Zachęcam Państwa do udziału,
gdyż uważam, że niezmiernie dobrze byłyby widziane propozycje napływające z Polski.
W związku z powyższym przesyłam Państwu link, pod którym znajduje się szczegółowe
wyjaśnienie opracowane w języku polskim, jak zgłosić projekt lub realizację do nagrody
https://prizes.new-european-bauhaus.eu/themes/custom/regiostars/docs/guide-to-applicants/PL.pdf

Z wyrazami szacunku,
Borysław Czarakcziew, Architekt IARP

Wiceprezes ds. zagranicznych
Krajowej Rady Izby Architektów RP

Egzaminy !!!! Nowy Wykaz Aktów Prawnych

Wykaz Aktów Prawnych na Egzamin 11.06.2021r.

EGZAMIN 11 czerwca 2021__WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH__stan prawny na 31-III-2021r.

Zapraszamy na szkolenie !!!

Podkomisja Szkoleń Zawodowych Architektów działająca przy KRIA RP, zaprasza na szkolenie.

O SZKOLENIU:
Określanie powierzchni i kubatur w projektowaniu:
1. Regulacje prawne (od 19.09.2020) a obmiary powierzchni.
2. Podstawy prawne stosowania Normy PN-ISO 9836:2015-12.
3. PN-ISO 9836:2015-12 a PN-ISO 9836:1997 różnice.
4. Norma PN-ISO 9836:2015-12: definicje i metody obliczeń.
5. Praktyczne pytania i odpowiedzi odnośnie określania powierzchni (np. jak liczyć powierzchnie
pod ściankami działowymi ?)

O PRELEGENCIE
dr inż. arch. Piotr Żabicki jest partnerem w pracowni Kuryłowicz & Associates.
Uprawnienia projektowe zdobył w 2001 roku, jest członkiem Izby Architektów RP, członkiem SARP,
rzeczoznawcą budowlanym i biegłym sądowym.

TERMIN SZKOLENIA:
od dnia 22 marca 2021 roku

FORMA SZKOLENIA
Szkolenie Internetowe online na portalu www.WarsztatArchitekta.pl dostępne po zalogowaniu.
Nagranie ze szkolenia będzie dostępne bez ograniczeń czasowych.
https://www.warsztatarchitekta.pl/szkolenia/
W celu otrzymania CERTYFIKATU SZKOLENIOWEGO należy przed szkoleniem zarejestrować swój udział
na Platformie szkoleniowej IARP https://szkolenia.iarp.pl/, a następnie wziąć udział w szkoleniu
w przeciągu jednego miesiąca.

ORGANIZATOR:
Krajowa Rada Izby Architektów RP
www.izbaarchitektow.pl

FORMA SZKOLENIA:
Internetowe

BEZPOŚREDNI LINK DO SZKOLENIA:
https://www.warsztatarchitekta.pl/szkolenia/30-szkolenia-nagrania/349-okreslanie-powierzchni-i-kubatur-w-projektowaniu

SZKOLENIE DOSTĘPNE ONLINE OD:
2021-03-22

Wytyczne dotyczące przeprowadzania egzaminów na uprawnienia budowlane organizowanych przez okręgowe komisje kwalifikacyjne okręgowych izb architektów oraz inżynierów budownictwa w okresie epidemii spowodowanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2

UWAGA! Krajowa Komisja Kwalifikacyjna IARP zwraca się do kandydatów mających przystąpić do egzaminu na uprawnienia budowlane, który rozpocznie się w dniu 19 lutego z prośbą o zapoznanie się z Wytycznymi dotyczącymi przeprowadzania egzaminów na uprawnienia budowlane organizowanych przez okręgowe komisje kwalifikacyjne okręgowych izb architektów oraz inżynierów budownictwa w okresie epidemii spowodowanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz Zaleceniami NIZP-PZH dotyczącymi działań mających na celu ograniczenie ryzyka związanego z przenoszeniem się wirusa SARS-CoV-2 za pośrednictwem systemów wentylacyjno-kanalizacyjnych wewnątrz budynków użyteczności publicznej oraz wielkopowierzchniowych obiektów handlowych.

Załączniki:

WYTYCZNE sanitarne na egzamin w lutym – uzgodnione z GIS

pzh_zalecenia

Odpowiedz na petycję w sprawie hali sportowej przy Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim

Pismo ws petycji

UWAGA!!! Odwołany egzamin na uprawnienia!!!

Informacja w sprawie odwołania zimowej sesji egzaminacyjnej w roku 2020

 1. W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz ustanowieniem zakazów zgromadzeń na mocy § 28 ust. 9 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 1758 ze zm.), Krajowa Komisja Kwalifikacyjna Izby Architektów RP podjęła decyzję o odwołaniu zimowej sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej w roku 2020, której termin wyznaczony był na dzień 4 grudnia 2020 r.
 2. Osobom, które złożyły wnioski o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego w ramach zimowej sesji egzaminacyjnej i wniosły opłatę z tytułu postępowania kwalifikacyjnego oraz opłatę z tytułu przeprowadzenia egzaminu, a następnie na skutek odwołania egzaminu wycofały swój wniosek opłata zostanie zwrócona wyłącznie w części opłaty za przeprowadzenie egzaminu.
 3. Osoby, które nie wycofały wniosków i przeszły pozytywnie procedurę kwalifikacji, będą egzaminowane w ramach najbliższej sesji egzaminacyjnej.
 4. Informacja o nowym terminie egzaminu zostanie podana do publicznej wiadomości niezwłocznie po jego ustaleniu.

Egzamin- Wykaz aktów prawnych

Szanowni Państwo,

w załączeniu wykaz aktów prawnych obowiązujących na egzaminie w dniu 4 grudnia 2020 r.

wykaz aktów prawnych stan na 30 września 2020 r.

Wytyczne Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektów RP w zakresie bezpieczeństwa sanitarnego- egzaminy

Wszystkich przystępujących do egzaminu na uprawnienia budowlane, prosimy o zapoznanie się z wytycznymi Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektów RP
w zakresie bezpieczeństwa sanitarnego podczas przygotowywania oraz przeprowadzania egzaminu na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej
w stanie zagrożenia epidemicznego lub epidemii do zastosowania podczas sesji egzaminacyjnej – wrzesień 2020 r.

Załącznik nr 1_Wytyczne Egzamin na uprawnienia budowlane

Nowy termin egzaminu sesji letniej 2020r.

W związku z odwołaniem wyznaczonego na dzień 05 czerwca 2020 r. terminu letniej sesji egzaminów na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej z powodu zagrożenia epidemicznego,
Krajowa Komisja Kwalifikacyjna Izby Architektów RP wyznacza nowy termin letniej sesji egzaminacyjnej na dzień 11 września 2020 r. o godzinie 10.00 – część pisemna egzaminu.

Informacja

Koleżanki i Koledzy,

z ogromnym żalem i smutkiem informujemy, że w dniu 27.04.2020 odszedł od nas nasz Kolega Marian Janusz Wyczałkowski.

Pogrzeb odbędzie się w czwartek 30.04.2020 na starym cmentarzu w Zielonej Górze przy ul.Wrocławskiej o godz. 13:30,

a Msza św. o godz. 9.00 tego samego dnia w Kościele św. Józefa na Zaciszu.

Biuro Lubuskiej Okręgowej Izby Architektów RP w Zielonej Górze- nieczynne

Informujemy, że biuro Lubuskiej Okręgowej Izby Architektów RP w Zielonej Górze

 w dniach od 01.04.2020 do 30.04.2020 będzie NIECZYNNE.

Informacje kontaktowe w zakładce KONTAKT

KOMUNIKAT KRAJOWEJ KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ IZBY ARCHITEKTÓW RP

W sprawie letniej sesji egzaminacyjnej w roku 2020

 1. W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego Krajowa Komisja Kwalifikacyjna Izby Architektów RP podjęła decyzję o odwołaniu letniej sesji egzaminacyjnej egzaminów na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej w roku 2020, której termin wyznaczony był na dzień 5 czerwca 2020 r.
 2. Osobom, które złożyły wnioski o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego w ramach letniej sesji egzaminacyjnej i wniosły opłatę z tytułu postępowania kwalifikacyjnego oraz opłatę z tytułu przeprowadzenia egzaminu, a następnie na skutek odwołania letniej sesji w dniu 5 czerwca 2020r. wycofały swój wniosek opłata zostanie zwrócona wyłącznie w części opłaty za przeprowadzenie egzaminu.
 3. Osoby, które nie wycofały wniosków i przeszły pozytywnie procedurę kwalifikacji, będą egzaminowane w ramach najbliższej letniej sesji egzaminacyjnej.
 4. Termin najbliższej letniej sesji egzaminacyjnej zostanie ustalony i podany do publicznej wiadomości po ustaniu zagrożenia epidemicznego.

Obwieszczenie !!!

Szanowni Państwo, Członkowie LuOIA,

Informujemy o zwołaniu XIV Zjazdu na dzień 28.03.2020 r. w formie ELEKTRONICZNEJ,

tzn. głosowanie będzie przeprowadzone za pośrednictwem systemu członkowskiego, a wszelkie czynności Zjazdowe odbywać się będą mailowo.

Głosowanie odbędzie się od 21 marca 2020 r. (sobota) od godz. 8:00  do 28 marca 2020 r. (sobota) do godz. 20:00

Informacji na temat związany ze Zjazdem udzielają:

Andrzej Wójcik – Sekretarz LUOIA Tel. 601-757-778 mail: artonprojekt@gmail.com

Paweł Kochański – Przewodniczący LUOIA  Tel. 606-944-492 mail: pawel.kochanski@gmail.com

Obwieszczenie o zwołaniu zjazdu na 28 03 2020

Zjazd Sprawozdawczy Odwołany !!!

Szanowni Koledzy, Szanowne Koleżanki,

Z uwagi na rosnące ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 (koronawirus),

w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo członków IARP oraz pracowników biur,

informujemy, iż odwołujemy  Zjazd Sprawozdawczy Lubuskiej Izby Architektów RP,

który miał się odbyć w dniu 21.03.2020r. w Zielonej Górze.

Zjazd odbędzie sie w formie elektronicznej.

Obwieszczenie o odwołaniu Zjazdu Lubuskiej OIA

 

 

 

Egzaminy !!!

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna Izby Architektów RP uprzejmie informuje, że termin egzaminu pisemnego na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej we wszystkich rodzajach i specjalnościach nadawanych przez Izbę Architektów RP, wymienionych w ustawie Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 2019. 1186 t. j.):
1. do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń;
2. do projektowania bez ograniczeń;
3. do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń;
4. do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie;
5. do projektowania w ograniczonym zakresie;
6. do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie.
został wyznaczony:
− w sesji letniej na dzień 5 czerwca 2020 r. o godz. 10:00
− w sesji zimowej na dzień 4 grudnia 2020 r. o godz. 10:00

Ponadto, osobom zainteresowanym przystąpieniem do egzaminu, przypominamy,  że ostateczny termin na złożenie wniosków związanych z postępowaniem kwalifikacyjnym o przystąpienie do egzaminu o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej w sesji letniej przypada na dzień 5 marca 2020 r.,
w sesji zimowej przypada na dzień 4 września 2020 r..

Uwaga!!!

Szanowni Państwo

informujemy, że biuro w GORZOWIE WLKP. oraz biuro w ZIELONEJ GÓRZE w okresie świąteczno- noworocznym, będą nieczynne.

Zapraszamy po Nowym Roku! 

2 stycznia (czwartek) od godz. 9:00 do 17:00  do biura w Zielonej Górze

3 stycznia (piątek) do biura w Gorzowie Wlkp. od godz. 9:00 do 13:00 oraz do biura w Zielonej Górze od 10:00 do 14:00.

Nowe opłaty na rzecz samorządu zawodowego architektów w roku 2020

Szanowni Państwo,

Krajowa Rada Izby Architektów RP, na posiedzeniu w dniu 06.11.2019 r. Uchwałą nr o – 85 – V – 2019, ustaliła na rok 2020 następujące opłaty na rzecz samorządu zawodowego architektów:

– wpis na listę członków Izby w wysokości 460 zł

– ponowny wpis na listę członków Izby w wysokości 1150 zł

– wpis o przywrócenie w prawach członka Izby w wysokości 460 zł

– składka członkowska pozostaje bez zmian w wysokości 80 zł

Wszelkie opłaty należy uiszczać na niżej podane konto:

PKO BP S.A. I/O ZIELONA GÓRA

24 1020 5402 0000 0902 0144 5360

Egzaminy na uprawnienia- WYNIKI

W ubiegły piątek, w naszej Izbie Architektów, jak i w całym kraju, odbyły się egzaminy na uprawnienia budowlane.

Miło nam poinformować, iż egzamin zdało 8 osób :)

szczegóły :

egzamin na Uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej:

 1. liczba osób przystępujących do egzaminu pisemnego – 3 osoby
 2. egzamin zdało – 3 osoby,
 3. liczba osób przystępujących do egzaminu ustnego –  10 osób
 4. egzamin ustny zdało – 8  osób

Gratulujemy !!!

Informujemy, iż wnioski o przyjęcie do Izby Architektów, można składać w siedzibie LOIA zarówno w Gorzowie Wlkp. jak i w Zielonej Górze.

WNIOSEK O WPIS NA LISTĘ CZŁONKÓW IZBY ARCHITEKTÓW

OSWIADCZENIE O MIEJSCU ZAMIESZKANIA

OŚWIADCZENIE o Przetwarzaniu danych osobowych RODO

XIII LUBUSKIE SPOTKANIA ARCHITEKTÓW Z KONSERWATORAMI ZABYTKÓW

„DACHY W ZABYTKACH

ROZPOZNANIE – OCHRONA – KONSERWACJA”

Zielona Góra, 15 listopada 2019 r., godz. 10.00

 

Miejsce spotkania:
Uniwersytet Zielonogórski, ul. Licealna 9, 65-417 Zielona Góra
REKTORAT – Aula II piętro, godz. 10.00

w programie:

PROGRAM SPOTKANIA

• godz. 10.00 – 10.15 powitanie gości:
dr Barbara Bielinis – Kopeć – Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków
arch. Paweł Kochański – Przewodniczący Rady Lubuskiej Okręgowej Izby Architektów RP

• godz. 10.15- 10. 55
arch. Dominik Mączyński – Narodowy Instytut Dziedzictwa w Warszawie, rzeczoznawca Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

                        „Zabytkowe drewniane konstrukcje dachowe – problematyka konserwatorska”

• godz. 10. 55 – 11.55
dr hab. Piotr Witomski – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Technologii Drewna, Katedra Nauki o Drewnie i Ochronie Drewna

                      „Trwałość drewnianych więźb dachowych w kontekście działań konserwatorskich”

• godz. 11.55-12.15-dyskusja

• godz. 12.15 – 12.30 – przerwa

• godz. 12. 30- 13.00
Maria Gąsior – Konserwator Zabytków

                        ,,O możliwościach konserwacji i restauracji zabytkowych ceramicznych pokryć dachowych”

• godz. 13.00 – 13. 15
Wojciech Laska – Prezes Zarządu, KEIM Farby Mineralne sp. z 0.0.,

                       „Renowacja elewacji a czystość powietrza. Fotokataliczne farby mineralne”

• godz. 13.15 – 13.30
Tomasz Nieruchalski, Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu, Fabryka Ceramiki Budowlanej Ostrzeszów sp. z 0.0.,

                       „Renowacje ceramiki na obiektach zabytkowych”

• godz. 13.30- 14.00 – podsumowanie i dyskusja

Serdecznie Zapraszamy!!!

organizatorzy:

 • Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze
 • Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział w Zielonej Górze
 • Lubuska Okręgowa Izba Architektów RP

 

 

 

Uwaga!!! Egzamin na uprawnienia !!! wykaz aktów prawnych obowiązujący na egzaminie w sesji zimowej 2019 r.

Egzaminy !!!

Przypominamy !!!

Termin egzaminu pisemnego na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej we wszystkich rodzajach i specjalnościach nadawanych przez Izbę Architektów RP odbędzie się:

sesja zimowa – 6 grudnia 2019 r. o godz. 10.00

Ponadto, przypominamy, że ostateczny termin na złożenie wniosków związanych z postępowaniem kwalifikacyjnym o przystąpienie do egzaminu o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej  w sesji zimowej przypada

na dzień 6 września 2019 r.

 

Od 9 marca 2019 r. opłata za postępowanie kwalifikacyjne o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej, o których mowa w:

 1. art. 14 ust. 3 pkt 1-4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane wynosi:
  1. z tytułu kwalifikowania 1000 złotych (tysiąc złotych 00/100),
  2. z tytułu przeprowadzenia egzaminu 1000 złotych (tysiąc złotych 00/100),
  3. z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu 590 złotych (pięćset dziewięćdziesiąt złotych 00/100);
 2. art. 14 ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane wynosi:
  1. z tytułu kwalifikowania 1500 złotych (tysiąc pięćset złotych 00/100),
  2. z tytułu przeprowadzenia egzaminu 1500 złotych (tysiąc pięćset złotych 00/100),
  3. z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu 870 złotych (osiemset siedemdziesiąt złotych 00/100).

 

Uwaga!

Szanowni Państwo,

Informujemy, że biuro Lubuskiej Okręgowej Izby Architektów RP w Zielonej Górze

w dniach 09-13 września 2019r.  będzie nieczynne.

Za utrudnienia przepraszamy.

 

Zapraszamy do kontaktu z biurem w Gorzowie Wlkp.

czynne :

Poniedziałek, środa –  w godz. 9.00-17.00

 piętek  w godz. 9.00-13.00

tel.95 307 0 703

Ze smutkiem informujemy

Ze smutkiem zawiadamiamy, że 27 czerwca 2019 roku zmarł arch. Jan Strzeszyński.

Pogrzeb odbędzie się we wtorek, 2 lipca 2019 roku o godz. 11.10 na cmentarzu komunalnym (starym) przy ul. Wrocławskiej w Zielonej Górze.

Pożegnanie w kaplicy od godz. 10.40

Msza święta w intencji Zmarłego zostanie odprawiona w dniu pogrzebu o godzi. 9.15 w kościele w Starym Kisielinie

Obowiązkowe ubezpieczenie Architekta !!! Przypominamy !!!

W extranecie IARP udostępniony został elektroniczny wniosek umożliwiający wznowienie obowiązkowej polisy OC na rok ubezpieczeniowy 2019/2020.

Wniosek należy złożyć nie później, niż do 14 kwietnia.

NOWY wykaz aktów prawnych sesja letnia 2019!!!

Uwaga !!! Zmiana godzin pracy biur!!!

Od 01 kwietnia 2019r. ulegnie zmianie  harmonogram  pracy biura Lubuskiej Okręgowej Izby Architektów RP:

Biuro Izby w Gorzowie Wlkp. czynne będzie:

 • Poniedziałek    9:00-17:00
 • Środa                 9:00-17:00
 • Piątek                9:00-13:00
 1. Wełniany Rynek 3

66-400 Gorzów Wlkp.

Telefon: 953 070 703

Mail: lubuska@izbaarchitektow.pl

Biuro Izby w Zielonej Górze czynne będzie:

 • Wtorek              9:00-17:00
 • Czwartek           9:00-17:00
 • Piątek                10:00-14:00
 1. Stefana Batorego 16/10

65-084 Zielona Góra

Telefon: 684 752 720

Mail: lubuska@iarp.pl

Uwaga !!! Nowe opłaty za postępowanie kwalifikacyjne

Krajowa Rada Izby Architektów RP  w dniu 12 lutego 2019 r. podjęła uchwałę w sprawie wysokości opłat za postępowanie kwalifikacyjne o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej

Opłata za postępowanie kwalifikacyjne o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności
architektonicznej, o których mowa w:
1) art. 14 ust. 3 pkt 1-4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane wynosi:
a) z tytułu kwalifikowania 1000 złotych (tysiąc złotych 00/100),
b) z tytułu przeprowadzenia egzaminu 1000 złotych (tysiąc złotych 00/100),
c) z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu 590 złotych (pięćset
dziewięćdziesiąt złotych 00/100);
2) art. 14 ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane wynosi:
a) z tytułu kwalifikowania 1500 złotych (tysiąc pięćset złotych 00/100),
b) z tytułu przeprowadzenia egzaminu 1500 złotych (tysiąc pięćset złotych 00/100),
c) z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu 870 złotych (osiemset
siedemdziesiąt złotych 00/100).

Traci moc obowiązującą uchwała nr O – 03 – IV – 2018 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie wysokości opłaty za postępowanie kwalifikacyjne o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 9 marca 2019 r.

Opłaty inne niż składka członkowska na rok 2019

Na podstawie § 1 ust 2 uchwały z dnia 17 października 2019r. nr. 037-V-2018 w sprawie ustalenia kwoty waloryzacji rocznej kwoty innych niż składki członkowskiej opłat na rzecz samorządu zawodowego architektów, obowiązujących w 2019 r. oraz w związku z Uchwałą X Programowo-Budżetowego Zjazdu Izby Architektów RP z dnia 15 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 8 IV Sprawozdawczego Krajowego Zjazdu Izby Architektów w sprawie ustalenia innych, niż składka członkowska opłat na rzecz samorządu zawodowego architektów,

wysokości tych opłat i zasad ich podziału z dnia 16 czerwca 2007 r.
– za wpis na listę członków Izby w wysokości 430 zł (czterysta trzydzieści złotych),
– za ponowny wpis na listę członków Izby w wysokości 1070,00 zł (tysiąc siedemdziesiąt złotych),
– za przywrócenie w prawach członka Izby po okresie zawieszenia, jeżeli zawieszenie w prawach członka nastąpiło w trybie określonym w art. 42 ust.3 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2016 r. tj. poz, 1725)(zawieszenie na wniosek członka Izby) w wysokości 430,00 zł (czterysta trzydzieści złotych)