Akty Prawne

Uwaga!!! Egzamin na uprawnienia !!! wykaz aktów prawnych obowiązujący na egzaminie w sesji zimowej 2019 r.

NOWY wykaz aktów prawnych sesja letnia 2019!!!

Ustawa o samorządach

Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r.

o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów. (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42)

ze zmianami wprowadzonymi Ustawą z dnia 15 lutego 2002 r.Dz.U. z 2002r. Nr 23 poz. 221 o zmianie ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów. (Dziennik Ustaw z dnia 16 marca 2002 r.)

Więcej →

Statut Izby Architektów

uchwalony w dniu 19.01.2002 r. przez Pierwszy Krajowy Zjazd Izby Architektów na podstawie art. 31 pkt 5, w związku z art.7 ust. 2 Ustawy z dnia 15.12.2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów

Więcej →

Zasady etyki zawodowej

UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO KRAJOWEGO ZJAZDU IZBY ARCHITEKTÓW w sprawie Zasad Etyki Zawodu Architekta podjęta w Warszawie dnia 24 listopada 2002 roku

Więcej →

Uprawnienia zawodowe

EGZAMIN KWALIFIKACYJNY DLA NADANIA UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH (data aktualizacji- 24.05.2013)

Więcej →

Cennik prac projektowych

uchw_18

stanowisko Krajowej Rady Izby Architektów w sprawie Regulaminu honorarium architekta i Regulaminu stosowania tabel określających wysokość honorarium za usługi świadczone przez architektów oraz za udzielenie licencji na korzystanie z utworów objętych ochroną prawa autorskiego, rekomendowanych do stosowania przez członków Izby Uchwałą nr 18 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Izby Architektów.

Regulamin

Składki i ubezpieczenia

SKŁADKI NA RZECZ IZBY

Uchwała nr 28 Pierwszego Krajowego Zjazdu Izby Architektów w dniu 19 stycznia 2002 roku w sprawie wysokości, sposobu uiszczania składek i innych opłat na rzecz izby oraz zasad ich podziału w roku 2002.

Więcej →

Przyjmowanie członków

Członkowie przyjmowani są do Izby zgodnie z zasadami podanymi w poniższych aktach prawnych:
Więcej →