Lubuska Okręgowa Izba Architektów RP Kadencja 2014-2018

Członkowie Lubuskiej Okręgowej Rady Izby Architektów

Kochański Paweł

Przewodniczący / Zielona Góra

Gołębiowski Jerzy

Wiceprzewodniczący / Zielona Góra

Górny Darek

Wiceprzewodniczący / Gorzów Wlkp.

Ropela Roman

Wiceprzewodniczący / Gorzów Wlkp.

Andrzej Wójcik

Sekretarz / Gorzów Wlkp.

Drynkorn Jagoda

Skarbnik / Zielona Góra

Bejnar-Bejnarowicz Marta

Członek / Gorzów Wlkp.

Iwona Zienkiewicz-Kołpowska

Członek / Gorzów Wlkp.

Małgorzata Mielcarzewicz – Bernasińska

Członek  / Zielona Góra

Klim Wiesława

Członek / Zielona Góra

Jan Augustynowicz

Członek/ Zielona Góra

Okręgowa Komisja Rewizyjna

Gielarowska Grażyna

Przewodniczący / Zielona Góra

Antoni Drozd

Wiceprzewodniczący / Zielona Góra

Maciej Praski

Sekretarz / Zielona Góra

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna

Leon Szapowałow

Przewodniczący/ Zielona Góra

Henryk Kustosz

Wiceprzewodniczący/ Gorzów Wlkp.

Bogdan Rogóż

Sekretarz / Zielona Góra

Halina Łowejko

Członek/ Zielona Góra

Ewa Kaszuba -Nawrocka

Członek/ Zielona Góra

Paulina Kraszewska

Członek/Zielona Góra

Marta Jakubowska

Członek/ Zielona Góra

Martyna Spasińska

Członek/ Zielona Góra

Okręgowy Sąd Dyscyplinarny

Gucałło Szymon

Przewodniczący / Gorzów Wlkp.

Wiesław Gołacki

Wiceprzewodniczący / Gorzów Wlkp.

Wojciech Łosyk

Wiceprzewodniczący / Zielona Góra

Łukasz Deplewski

Wiceprzewodniczący / Zielona Góra

Katarzyna Matysiak

Sekretarz/ Zielona Góra

Iwona Kubacka- Kazieczko

Członek / Zielona Góra

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej

Spasiński Tadeusz

Zielona Góra

Zastępca Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej

Konikowski Marek

Gorzów Wlkp.

Delegaci na Zjazd Krajowy

Górny Dariusz

Gorzów Wlkp.

Gołębiowski Jerzy

Zielona Góra