Nr 01 – LU 01/01/04 ws zwołania zjazdu sprawozdawczego

Lubuskiej Okręgowej Rady Izby Architektów

z dnia 29.01.2004.

w sprawie zwołania sprawozdawczego okręgowego zjazdu Lubuskiej Okręgowej Izby Architektów

Na podstawie

Art. 16 ust. 1 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42) w trybie określonym w regulaminie okręgowego zjazdu izby architektów przyjętego Uchwałą nr 9 I Krajowego Zjazdu Izby Architektów z dnia 19.01.2002 r. ze zmianami zawartymi w Uchwale nr 6 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Izby Architektów z dnia 24.11.2002 r.

postanawia się

zwołać sprawozdawczy okręgowy zjazd Lubuskiej Okręgowej Izby Architektów w dniu 20.03.2004. w Zielonej Górze.

Sekretarz Rady     Przewodniczący Rady

do wiadomości otrzymują:
1. członkowie Lubuskiej Okręgowej Izby Architektów
2. Krajowa Rada Izby Architektów
3. a/a biuro w Zielonej Górze
4. a/a biuro w Gorzowie Wlkp.

Nr 01 – LU 01/01/04 ws zwołania zjazdu sprawozdawczego

Lubuskiej Okręgowej Rady Izby Architektów z dnia 29.01.2004. w sprawie zwołania sprawozdawczego okręgowego zjazdu Lubuskiej Okręgowej Izby Architektów Na podstawie Art. 16 ust. 1 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 […]

Nr 02 – LU 02/01/04 ws wpisu

Lubuskiej Okręgowej Rady Izby Architektów z dnia 29.01.2004 r. w sprawie wpisu na listę członków Izby. Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt. 1/ i art. 21. ust. 1 Ustawy […]

Nr 03 – LU 03/01/04 ws wpisu

Lubuskiej Okręgowej Rady Izby Architektów z dnia 29.01.2004 r. w sprawie wpisu na listę członków Izby. Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt. 1/ i art. 21. ust. 1 Ustawy […]