Uchwała nr 13

Pierwszego Krajowego Zjazdu Izby Architektów w dniu 19 stycznia 2002 roku w sprawie powołania samorządu zawodowego

pkt 1
Delegaci środowiska architektów polskich, wybrani na otwartych zebraniach architektów w 16 okręgach kraju, zebrani na Zjeździe – w świadomości społecznego, środowiskowego znaczenia tej decyzji – powołują samorząd zawodowy architektów, zgodnie z Ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów, podejmują uchwałę o utworzeniu w dniu 19 stycznia 2002 r. Izby Architektów.

pkt 2
Zebrani uznają, że członkami Izby architektów stają się z dniem 25 stycznia 2002 roku wszyscy architekci, którzy spełniają wymagania ustawy i do dnia 18 stycznia 2002 złożą w Komitecie Organizacyjnym Izby Architektów lub złożą w Okręgowych Izbach wniosek o wpisanie na listę członków do dnia 25 stycznia 2002 r wraz z wy-maganymi dokumentami.

pkt 3
W związku z utworzeniem Izby Architektów zebrani uznają, że powołany przez Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa Komitet Organizacyjny Izby Architektów spełnił swoje zadnie i z dniem 19 stycznia 2002 r. kończy swoją działalność w zakresie wypełniania kompetencji organów krajowych izb.

Uchwała nr 1

Pierwszego Krajowego Zjazdu Izby Architektów  w dniu 19 stycznia 2002 roku w sprawie regulaminu I Krajowego Zjazdu Izby Architektów Na podstawie art. 31 pkt 5 ustawy z dnia 15 grudnia […]

Uchwała nr 2

Pierwszego Krajowego Zjazdu Izby Architektów w dniu 19 stycznia 2002 r. w sprawie Statutu Izby Architektów Na podstawie art. 31 pkt 5, w związku z art. 7 ust. 2 Ustawy […]

Uchwała nr 3

Pierwszego Krajowego Zjazdu Izby Architektów  w dniu 19 stycznia 2002 roku w sprawie regulaminu wyborów do organów samorządu architektów, ustalania liczby członków tych organów oraz trybu stwierdzania wygaśnięcia mandatu Na […]