Uchwała nr 17

Pierwszego Krajowego Zjazdu Izby Architektów w dniu 19 stycznia 2002 roku w sprawie ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej

Pierwszy Krajowy Zjazd Izby Architektów zobowiązuje władze izby do aktywnego współdziałania z administracją państwową w szczególności Ministrem Finansów i Ministrem Infrastruktury w celu zapewnienia właściwych warunków ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej członków izby z uwzględnieniem zgłoszonych na Zjeździe protokołów.

Uchwała nr 1

Pierwszego Krajowego Zjazdu Izby Architektów  w dniu 19 stycznia 2002 roku w sprawie regulaminu I Krajowego Zjazdu Izby Architektów Na podstawie art. 31 pkt 5 ustawy z dnia 15 grudnia […]

Uchwała nr 2

Pierwszego Krajowego Zjazdu Izby Architektów w dniu 19 stycznia 2002 r. w sprawie Statutu Izby Architektów Na podstawie art. 31 pkt 5, w związku z art. 7 ust. 2 Ustawy […]

Uchwała nr 3

Pierwszego Krajowego Zjazdu Izby Architektów  w dniu 19 stycznia 2002 roku w sprawie regulaminu wyborów do organów samorządu architektów, ustalania liczby członków tych organów oraz trybu stwierdzania wygaśnięcia mandatu Na […]