Uchwała nr 21

Pierwszego Krajowego Zjazdu Izby Architektów w dniu 19 stycznia 2002 roku w przedmiocie wniosku zgłoszonego przez Lecha Mackiewicza – Okręg Łódzki, o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją R. P. ustawy z dn. 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa i urbanistów.

Pierwszy Krajowy Zjazd Izby Architektów wniosek odrzuca w całości.

Uchwała nr 1

Pierwszego Krajowego Zjazdu Izby Architektów  w dniu 19 stycznia 2002 roku w sprawie regulaminu I Krajowego Zjazdu Izby Architektów Na podstawie art. 31 pkt 5 ustawy z dnia 15 grudnia […]

Uchwała nr 2

Pierwszego Krajowego Zjazdu Izby Architektów w dniu 19 stycznia 2002 r. w sprawie Statutu Izby Architektów Na podstawie art. 31 pkt 5, w związku z art. 7 ust. 2 Ustawy […]

Uchwała nr 3

Pierwszego Krajowego Zjazdu Izby Architektów  w dniu 19 stycznia 2002 roku w sprawie regulaminu wyborów do organów samorządu architektów, ustalania liczby członków tych organów oraz trybu stwierdzania wygaśnięcia mandatu Na […]