Uchwała nr 27

Pierwszego Krajowego Zjazdu Izby Architektów w dniu 19 stycznia 2002 roku w sprawie przyjęcia wniosku dotyczącego składek członkowskich

Pierwszy Krajowy Zjazd Izby Architektów przyjmuje propozycję Komisji Zjazdu ds. składek członkowskich w brzmieniu:

  1. zarekomendować składkę dwuskładnikową z wysokością składki od wartości dzieła w wysokości 0% w okresie do najbliższego Zjazdu;
  2. celem przyciągnięcia maksymalnej liczny członków Izby ustala minimalną składkę w wysokości 50 zł miesięcznie, również wysokość tej składki obowiązywać będzie do najbliższego Zjazdu;
  3. ustalić odpis na rzecz Krajowej Izby w wysokości 15% przychodów Izb Okręgowych.

Uchwała nr 1

Pierwszego Krajowego Zjazdu Izby Architektów  w dniu 19 stycznia 2002 roku w sprawie regulaminu I Krajowego Zjazdu Izby Architektów Na podstawie art. 31 pkt 5 ustawy z dnia 15 grudnia […]

Uchwała nr 2

Pierwszego Krajowego Zjazdu Izby Architektów w dniu 19 stycznia 2002 r. w sprawie Statutu Izby Architektów Na podstawie art. 31 pkt 5, w związku z art. 7 ust. 2 Ustawy […]

Uchwała nr 3

Pierwszego Krajowego Zjazdu Izby Architektów  w dniu 19 stycznia 2002 roku w sprawie regulaminu wyborów do organów samorządu architektów, ustalania liczby członków tych organów oraz trybu stwierdzania wygaśnięcia mandatu Na […]