Uchwała nr 30

Pierwszego Krajowego Zjazdu Izby Architektów w dniu 19 stycznia 2002 r. w sprawie Budżetu Krajowej Izby Architektów na rok 2002

Na podstawie art. 31 pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz. 42) Zjazd uchwala co następuje:

 1. Wydatki ogółem
  1.1 Płace i ryczałty
  1.2 Czynsze
  1.3 Raty wyposażenia
  1.4 Materiały, usługi
  1.5 Rezerwa 

  Razem Izba Krajowa – 375 000 zł

 2. Przychody
  2.1 Składki członkowskie – 375 000 zł

Założenia:

 • ilość członków nie mniej niż 5000;
 • składka miesięczna 50 zł, z czego 15% na rzecz Krajowej Izby tj 7,5 zł.

Uchwała nr 1

Pierwszego Krajowego Zjazdu Izby Architektów  w dniu 19 stycznia 2002 roku w sprawie regulaminu I Krajowego Zjazdu Izby Architektów Na podstawie art. 31 pkt 5 ustawy z dnia 15 grudnia […]

Uchwała nr 2

Pierwszego Krajowego Zjazdu Izby Architektów w dniu 19 stycznia 2002 r. w sprawie Statutu Izby Architektów Na podstawie art. 31 pkt 5, w związku z art. 7 ust. 2 Ustawy […]

Uchwała nr 3

Pierwszego Krajowego Zjazdu Izby Architektów  w dniu 19 stycznia 2002 roku w sprawie regulaminu wyborów do organów samorządu architektów, ustalania liczby członków tych organów oraz trybu stwierdzania wygaśnięcia mandatu Na […]