Uchwała nr 31

Pierwszego Krajowego Zjazdu Izby Architektów w dniu 19 stycznia 2002 roku  w sprawie zwrotu długu Stowarzyszeniu Architektów Polskich

Pierwszy Krajowy Zjazd Izby Architektów uznając wkład finansowy Stowarzyszenia Architektów Polskich w organizację Izby Architektów oraz w przekonaniu niezbędności zaciągnięcia tego zobowiązania dla powołania Izby Architektów, zobowiązuje Radę Krajową Izby do zwrotu tego długu na warunkach ustalonych dwustronnie.

Uchwała nr 1

Pierwszego Krajowego Zjazdu Izby Architektów  w dniu 19 stycznia 2002 roku w sprawie regulaminu I Krajowego Zjazdu Izby Architektów Na podstawie art. 31 pkt 5 ustawy z dnia 15 grudnia […]

Uchwała nr 2

Pierwszego Krajowego Zjazdu Izby Architektów w dniu 19 stycznia 2002 r. w sprawie Statutu Izby Architektów Na podstawie art. 31 pkt 5, w związku z art. 7 ust. 2 Ustawy […]

Uchwała nr 3

Pierwszego Krajowego Zjazdu Izby Architektów  w dniu 19 stycznia 2002 roku w sprawie regulaminu wyborów do organów samorządu architektów, ustalania liczby członków tych organów oraz trybu stwierdzania wygaśnięcia mandatu Na […]