Uchwały

 • Uchwała nr 1

  Pierwszego Krajowego Zjazdu Izby Architektów  w dniu 19 stycznia 2002 roku w sprawie regulaminu I Krajowego Zjazdu Izby Architektów Na podstawie art. 31 pkt 5 ustawy z dnia 15 grudnia […]

 • Uchwała nr 2

  Pierwszego Krajowego Zjazdu Izby Architektów w dniu 19 stycznia 2002 r. w sprawie Statutu Izby Architektów Na podstawie art. 31 pkt 5, w związku z art. 7 ust. 2 Ustawy […]

 • Uchwała nr 3

  Pierwszego Krajowego Zjazdu Izby Architektów  w dniu 19 stycznia 2002 roku w sprawie regulaminu wyborów do organów samorządu architektów, ustalania liczby członków tych organów oraz trybu stwierdzania wygaśnięcia mandatu Na […]

 • Uchwała nr 4

  Pierwszego Krajowego Zjazdu Izby Architektów w sprawie regulaminu Krajowego Zjazdu Izby Architektów Na podstawie art. 31 pkt. 5 Ustawy z dnia 15.12.2000r o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów […]

 • Uchwała nr 5

  Pierwszego Krajowego Zjazdu Izby Architektów w dniu 19 stycznia 2002 roku w sprawie Regulaminu Krajowej Rady Izby Architektów Na podstawie art. 31 pkt. 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. […]

 • Uchwała nr 6

  Pierwszego Krajowego Zjazdu Izby Architektów w dniu 19 stycznia 2002 roku w sprawie Regulaminu Krajowej Komisji Rewizyjnej Izby Architektów Na podstawie art. 31 pkt. 5 ustawy z dnia 15 grudnia […]

 • Uchwała nr 7

  Pierwszego Krajowego Zjazdu Izby Architektów w dniu 19 stycznia 2002 roku w sprawie Regulaminu Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektów Na podstawie art. 31 pkt. 5 ustawy z dnia 15 grudnia […]

 • Uchwała nr 8

  Pierwszego Krajowego Zjazdu Izby Architektów w dniu 19 stycznia 2002 roku w sprawie regulaminu I okręgowego zjazdu izby architektów Na podstawie art. 31 pkt. 5 ustawy z dnia 15 grudnia […]

 • Uchwała nr 9

  Pierwszego Krajowego Zjazdu Izby Architektów w sprawie regulaminu okręgowego zjazdu izby architektów. Na podstawie art. 31 pkt. 5 Ustawy z dnia 15.12.2000r o samorządach zawodowych archi-tektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów […]

 • Uchwała nr 10

  Pierwszego Krajowego Zjazdu Izby Architektów w sprawie regulaminu okręgowych rad izby architektów. Na podstawie art. 31 pkt. 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa […]

 • Uchwała nr 11

  Pierwszego Krajowego Zjazdu Izby Architektów w sprawie regulaminu okręgowych komisji rewizyjnych izby architektów Na podstawie art. 31 pkt. 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów […]

 • Uchwała nr 12

  Pierwszego Krajowego Zjazdu Izby Architektów w sprawie regulaminu okręgowych komisji kwalifikacyjnych Izby Architektów Na podstawie art. 31 pkt. 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów […]

 • Uchwała nr 13

  Pierwszego Krajowego Zjazdu Izby Architektów w dniu 19 stycznia 2002 roku w sprawie powołania samorządu zawodowego pkt 1 Delegaci środowiska architektów polskich, wybrani na otwartych zebraniach architektów w 16 okręgach […]

 • Uchwała nr 14

  Pierwszego Krajowego Zjazdu Izby Architektów w dniu 19 stycznia 2002 roku w sprawie regulaminu prowadzenia list członków okręgowych izb architektów Pierwszy Krajowy Zjazd Izby Architektów uchwala w dniu 19 stycznia […]

 • Uchwała nr 15

  Pierwszego Krajowego Zjazdu Izby Architektów w dniu 19 stycznia 2002 roku w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Izby Architektów Pierwszy Krajowy Zjazd Izby Architektów zobowiązuje Krajową Radę Izby do zwołania […]

 • Uchwała nr 16

  Anulowana

 • Uchwała nr 17

  Pierwszego Krajowego Zjazdu Izby Architektów w dniu 19 stycznia 2002 roku w sprawie ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej Pierwszy Krajowy Zjazd Izby Architektów zobowiązuje władze izby do aktywnego współdziałania z administracją […]

 • Uchwała nr 18

  Pierwszego Krajowego Zjazdu Izby Architektów w dniu 19 stycznia 2002 roku w sprawie etyki zawodowej Pierwszy Krajowy Zjazd Izby Architektów zobowiązuje Krajową Radę Izby Architektów do opracowania w terminie do […]

 • Uchwała nr 19

  Pierwszego Krajowego Zjazdu Izby Architektów w dniu 19 stycznia 2002 roku w sprawie kwestii organizacyjnych Izby Pierwszy Krajowy Zjazd Izby Architektów zobowiązuje Krajową Radę Izby Architektów do stałego doskonalenia i […]

 • Uchwała nr 20

  Pierwszego Krajowego Zjazdu Izby Architektów w dniu 19 stycznia 2002 roku w sprawie Statutu Pierwszy Krajowy Zjazd Izby Architektów zaleca krajowym organom Izby Architektów rozpatrzenie nadesłanych i składanych wniosków dot. […]

 • Uchwała nr 21

  Pierwszego Krajowego Zjazdu Izby Architektów w dniu 19 stycznia 2002 roku w przedmiocie wniosku zgłoszonego przez Lecha Mackiewicza – Okręg Łódzki, o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją R. P. ustawy z […]

 • Uchwała nr 22

  Pierwszego Krajowego Zjazdu Izby Architektów w dniu 19 stycznia 2002 r. w sprawie uprawnień budowlanych Pierwszy Krajowy Zjazd Izby Architektów zaleca Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej analizę dotychczasowego trybu przyznawania uprawnień budowlanych […]

 • Uchwała nr 23

  Pierwszego Krajowego Zjazdu Izby Architektów w dniu 19 stycznia 2002 r. w sprawie ustawowych warunków działalności zawodowej Pierwszy Krajowy Zjazd Izby Architektów wnosi do Krajowej Rady Izby o rozważenie zgłoszonych […]

 • Uchwała nr 24

  Pierwszego Krajowego Zjazdu Izby Architektów w dniu 19 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji konkursów i przetargów na prace projektowe Pierwszy Krajowy Zjazd Izby Architektów zobowiązuje Krajową Radę Izby do […]

 • Uchwała nr 25

  Pierwszego Krajowego Zjazdu Izby Architektów w dniu 19 stycznia 2002 r. w sprawie warunków organizacji pracy architekta w zakresie umów i procedur inwestycyjnych Pierwszy Krajowy Zjazd Izby Architektów zobowiązuje Krajową […]

 • Uchwała nr 26

  Pierwszego Krajowego Zjazdu Izby Architektów w dniu 19 stycznia 2002 r. w sprawie powołania zespołów problemowych Pierwszy Krajowy Zjazd Izby Architektów zaleca Krajowej Radzie Izby powołanie zespołów problemowych w podstawowych […]

 • Uchwała nr 27

  Pierwszego Krajowego Zjazdu Izby Architektów w dniu 19 stycznia 2002 roku w sprawie przyjęcia wniosku dotyczącego składek członkowskich Pierwszy Krajowy Zjazd Izby Architektów przyjmuje propozycję Komisji Zjazdu ds. składek członkowskich […]

 • Uchwała nr 28

  Pierwszego Krajowego Zjazdu Izby Architektów w dniu 19 stycznia 2002 roku w sprawie wysokości, sposobu uiszczania składek i innych opłat na rzecz izby oraz zasad ich podziału w roku 2002. […]

 • Uchwała nr 29

  Pierwszego Krajowego Zjazdu Izby Architektów w dniu 19 stycznia 2002 roku w sprawie zasad gospodarki finansowej Izby Architektów Na podstawie art. 18 pkt 1, art. 31 pkt 4, art. 58 […]

 • Uchwała nr 30

  Pierwszego Krajowego Zjazdu Izby Architektów w dniu 19 stycznia 2002 r. w sprawie Budżetu Krajowej Izby Architektów na rok 2002 Na podstawie art. 31 pkt 4 ustawy z dnia 15 […]

 • Uchwała nr 31

  Pierwszego Krajowego Zjazdu Izby Architektów w dniu 19 stycznia 2002 roku  w sprawie zwrotu długu Stowarzyszeniu Architektów Polskich Pierwszy Krajowy Zjazd Izby Architektów uznając wkład finansowy Stowarzyszenia Architektów Polskich w […]

 • Nr 01 – LU 01/01/04 ws zwołania zjazdu sprawozdawczego

  Lubuskiej Okręgowej Rady Izby Architektów z dnia 29.01.2004. w sprawie zwołania sprawozdawczego okręgowego zjazdu Lubuskiej Okręgowej Izby Architektów Na podstawie Art. 16 ust. 1 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 […]

 • Nr 02 – LU 02/01/04 ws wpisu

  Lubuskiej Okręgowej Rady Izby Architektów z dnia 29.01.2004 r. w sprawie wpisu na listę członków Izby. Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt. 1/ i art. 21. ust. 1 Ustawy […]

 • Nr 03 – LU 03/01/04 ws wpisu

  Lubuskiej Okręgowej Rady Izby Architektów z dnia 29.01.2004 r. w sprawie wpisu na listę członków Izby. Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt. 1/ i art. 21. ust. 1 Ustawy […]

 • Nr 04 – LU 04/01/04 ws wpisu

  Lubuskiej Okręgowej Rady Izby Architektów z dnia 29.01.2004 r. w sprawie wpisu na listę członków Izby. Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt. 1/ i art. 21. ust. 1 Ustawy […]

 • Nr 05 – LU 05/01/04 ws wpisu

  Lubuskiej Okręgowej Rady Izby Architektów z dnia 29.01.2004 r. w sprawie wpisu na listę członków Izby. Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt. 1/ i art. 21. ust. 1 Ustawy […]

 • Nr 06 – LU 06/01/04 ws wpisu

  Lubuskiej Okręgowej Rady Izby Architektów z dnia 29.01.2004 r. w sprawie wpisu na listę członków Izby. Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt. 1/ i art. 21. ust. 1 Ustawy […]

 • Nr 07 – LU 07/01/04 ws zawieszenia

  Lubuskiej Okręgowej Rady Izby Architektów z dnia 29.01.2004 r. w sprawie zawieszenia w prawach członka Izby Architektów. Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 o […]

 • Nr 08 – LU 01/02/04 ws umorzenia

  Lubuskiej Okręgowej Rady Izby Architektów z dnia 19.02.2004 r. w sprawie umorzenia niezapłaconych należności z tytułu składek za 2003 rok Na podstawie §1 ust. 3 oraz §2 uchwały nr F-01-03 […]

 • Nr 09 – LU 02/02/04 ws skreślenia

  Lubuskiej Okręgowej Rady Izby Architektów z dnia 19.02.2004 r. w sprawie skreślenia z listy członków Lubuskiej Okręgowej Izby Architektów   Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 15 […]

 • Nr 10 – LU 03/02/04 ws skreślenia

  Lubuskiej Okręgowej Rady Izby Architektów z dnia 19.02.2004 r. w sprawie skreślenia z listy członków Lubuskiej Okręgowej Izby Architektów Na podstawie art. 19 ust. 2 Ustawy z dnia 15 grudnia […]

 • Nr 11 – LU 04/02/04 ws zawieszenia

  Lubuskiej Okręgowej Rady Izby Architektów z dnia 19.02.2004 r. w sprawie zawieszenia w prawach członka Izby Na podstawie art. 19 ust. 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o […]

 • Nr 12 – LU 01/03/04 ws uchylenia uchwały ws skreślenia

  z dnia 13.05.2004 r. w sprawie uchylenia uchwały nr LU 02/02/04 ws skreślenia z listy członków Lubuskiej Okręgowej Izby Architektów Na podstawie art. 154 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 […]

 • Nr 13 – LU 02/03/04 ws umorzenia niezapłaconych należności

  z dnia 13.05.2004 r. w sprawie umorzenia niezapłaconych należności z tytułu składek za 2003 r.   Na podstawie §1 ust. 3 oraz § 2 uchwały F-01-03 Krajowej Rady Izby Architektów […]

 • Nr 14 – LU 01/04/04 ws wpisu

  Lubuskiej Okręgowej Rady Izby Architektów z dnia 23.06.2004r. w sprawie wpisu na listę członków Izby Na podstawie art. 19 ust. 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 o samorządach zawodowych […]

 • Nr 15 – LU 02/04/04 ws wpisu

  Lubuskiej Okręgowej Rady Izby Architektów z dnia 23.06.2004r. w sprawie wpisu na listę członków Izby Na podstawie art. 19 ust. 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 o samorządach zawodowych […]

 • Nr 16 – LU 03/04/04 ws wpisu

  Lubuskiej Okręgowej Rady Izby Architektów z dnia 23.06.2004r. w sprawie wpisu na listę członków Izby Na podstawie art. 19 ust. 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 o samorządach zawodowych […]

 • Nr 17 – LU 04/04/04 ws wpisu

  Lubuskiej Okręgowej Rady Izby Architektów z dnia 23.06.2004r. w sprawie wpisu na listę członków Izby Na podstawie art. 19 ust. 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 o samorządach zawodowych […]

 • Nr 18 – LU 05/04/04 ws skreślenia

  Lubuskiej Okręgowej Rady Izby Architektów z dnia 23-06-2004 r. w sprawie skreślenia z listy członków Izby   Na podstawie art. 19 ust. 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 o […]

 • Nr 19 – LU 06/04/04 ws cofnięcia zawieszenia

  Lubuskiej Okręgowej Rady Izby Architektów z dnia 23-06-2004 r. w sprawie cofnięcia zawieszenia członka Izby   Na podstawie art. 19 ust. 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 o samorządach […]

 • Nr 20 – LU 07/04/04 ws cofnięcia zawieszenia

  Lubuskiej Okręgowej Rady Izby Architektów z dnia 23-06-2004 r. w sprawie cofnięcia zawieszenia członka Izby Na podstawie art. 19 ust. 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 o samorządach zawodowych […]

 • Nr 21 – LU 08/04/04 ws skreślenia

  Lubuskiej Okręgowej Rady Izby Architektów z dnia 23-06-2004 r. w sprawie skreślenia z listy członków Izby Na podstawie art. 19 ust. 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 o samorządach […]

 • Nr 22 – LU 09/04/04 ws uchylenia uchwały ws skreślenia oraz cofnięcia zawieszenia

  Lubuskiej Okręgowej Rady Izby Architektów z dnia 23-06-2004 r. w sprawie uchylenia uchwały ws skreślenia oraz cofnięcia zawieszenia Na podstawie art.154 KPAw związku z art. 11 ust. 1 Ustawy z […]

 • Nr 23 – LU 10/04/04 ws wynagrodzenia pracowników

  Lubuskiej Okręgowej Rady Izby Architektów z dnia 23-06-2004 r. w sprawie ustanowienia nowych kwot wynagrodzenia na rzecz pracowników Lubuskiej Okręgowej Izby Architektów w Gorzowie Wlkp. i w Zielonej Górze Na […]

 • Nr 24 – LU 01/06/04 ws wycofania zawieszenia

  z dnia 21.10.2004 r. w sprawie cofnięcia zawieszenia w prawach członka Izby Na podstawie art. 19 ust. 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa […]