Lubuska Okręgowa Izba Architektów

Lubuska Okręgowa Izba Architektów

Obowiązkowe ubezpieczenie Architekta !!! Przypominamy !!!

W extranecie IARP udostępniony został elektroniczny wniosek umożliwiający wznowienie obowiązkowej polisy OC na rok ubezpieczeniowy 2019/2020. Wniosek należy złożyć nie później, niż do 14 kwietnia.

NOWY wykaz aktów prawnych sesja letnia 2019!!!

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH stan prawny 9 kwietnia 2019 r

Uwaga !!! Zmiana godzin pracy biur!!!

Od 01 kwietnia 2019r. ulegnie zmianie  harmonogram  pracy biura Lubuskiej Okręgowej Izby Architektów RP: Biuro Izby w Gorzowie Wlkp. czynne będzie: Poniedziałek    9:00-17:00 Środa                 9:00-17:00 Piątek                9:00-13:00 Wełniany Rynek […]

Uchwała nr 1

Pierwszego Krajowego Zjazdu Izby Architektów  w dniu 19 stycznia 2002 roku w sprawie regulaminu I Krajowego Zjazdu Izby Architektów Na podstawie art. 31 pkt 5 ustawy z dnia 15 grudnia […]

Uchwała nr 2

Pierwszego Krajowego Zjazdu Izby Architektów w dniu 19 stycznia 2002 r. w sprawie Statutu Izby Architektów Na podstawie art. 31 pkt 5, w związku z art. 7 ust. 2 Ustawy […]

Uchwała nr 3

Pierwszego Krajowego Zjazdu Izby Architektów  w dniu 19 stycznia 2002 roku w sprawie regulaminu wyborów do organów samorządu architektów, ustalania liczby członków tych organów oraz trybu stwierdzania wygaśnięcia mandatu Na […]