Lubuska Okręgowa Izba Architektów

Lubuska Okręgowa Izba Architektów

PRZYSTANEK MUZYKA zaprasza !!!

plakatPRZYSTANEK-wer2

Wyniki letniej sesji egzaminacyjnej 2018r.

W dniu 8 czerwca 2018r. w zielonogórskiej siedzibie Lubuskiej Okręgowej Izby Architektów, odbył się po raz kolejny egzamin na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej. Lubuska Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna informuje o […]

Polityka prywatności dla członków i kandydatów na członków Izby – RODO

Informujemy, iż na stronie internetowej Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej,  zamieszczony został tekst polityki prywatności dla członków i kandydatów na członków Izby. Informacja dostępna tutaj: http://www.izbaarchitektow.pl/pokaz.php?id=2830

Uchwała nr 1

Pierwszego Krajowego Zjazdu Izby Architektów  w dniu 19 stycznia 2002 roku w sprawie regulaminu I Krajowego Zjazdu Izby Architektów Na podstawie art. 31 pkt 5 ustawy z dnia 15 grudnia […]

Uchwała nr 2

Pierwszego Krajowego Zjazdu Izby Architektów w dniu 19 stycznia 2002 r. w sprawie Statutu Izby Architektów Na podstawie art. 31 pkt 5, w związku z art. 7 ust. 2 Ustawy […]

Uchwała nr 3

Pierwszego Krajowego Zjazdu Izby Architektów  w dniu 19 stycznia 2002 roku w sprawie regulaminu wyborów do organów samorządu architektów, ustalania liczby członków tych organów oraz trybu stwierdzania wygaśnięcia mandatu Na […]