Lubuska Okręgowa Izba Architektów

Lubuska Okręgowa Izba Architektów

Egzaminy !!!! Nowy Wykaz Aktów Prawnych

Wykaz Aktów Prawnych na Egzamin 11.06.2021r. EGZAMIN 11 czerwca 2021__WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH__stan prawny na 31-III-2021r.

Zapraszamy na szkolenie !!!

Podkomisja Szkoleń Zawodowych Architektów działająca przy KRIA RP, zaprasza na szkolenie. O SZKOLENIU: Określanie powierzchni i kubatur w projektowaniu: 1. Regulacje prawne (od 19.09.2020) a obmiary powierzchni. 2. Podstawy prawne […]

Wytyczne dotyczące przeprowadzania egzaminów na uprawnienia budowlane organizowanych przez okręgowe komisje kwalifikacyjne okręgowych izb architektów oraz inżynierów budownictwa w okresie epidemii spowodowanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2

UWAGA! Krajowa Komisja Kwalifikacyjna IARP zwraca się do kandydatów mających przystąpić do egzaminu na uprawnienia budowlane, który rozpocznie się w dniu 19 lutego z prośbą o zapoznanie się z Wytycznymi dotyczącymi […]

Uchwała nr 1

Pierwszego Krajowego Zjazdu Izby Architektów  w dniu 19 stycznia 2002 roku w sprawie regulaminu I Krajowego Zjazdu Izby Architektów Na podstawie art. 31 pkt 5 ustawy z dnia 15 grudnia […]

Uchwała nr 2

Pierwszego Krajowego Zjazdu Izby Architektów w dniu 19 stycznia 2002 r. w sprawie Statutu Izby Architektów Na podstawie art. 31 pkt 5, w związku z art. 7 ust. 2 Ustawy […]

Uchwała nr 3

Pierwszego Krajowego Zjazdu Izby Architektów  w dniu 19 stycznia 2002 roku w sprawie regulaminu wyborów do organów samorządu architektów, ustalania liczby członków tych organów oraz trybu stwierdzania wygaśnięcia mandatu Na […]