Lubuska Okręgowa Izba Architektów

Lubuska Okręgowa Izba Architektów

Migawki z wyjazdu na X Zjazd Sprawozdawczy LuOIA

           

X Sprawozdawczy Zjazd Lubuskiej Okręgowej Izby Architektów RP

Lubuska Okręgowa Izba Architektów Informuje o zwołaniu X Sprawozdawczego Zjazdu Lubuskiej Okręgowej Izby Architektów RP, który odbędzie się dnia 21 marca 2015 r. o godzinie 11.00 w Gorzowie Wlkp. przy […]

Odszedł Architekt Janusz , Stanisław Zawieja

Z żalem zawiadamiamy o śmierci naszego kolegi Architekta Janusza, Stanisława Zawiei z Zielonej Góry, członka Lubuskiej Okręgowej Izby Architektów, który odszedł od nas 27.11.2014r. Pokój jego duszy.

Uchwała nr 1

Pierwszego Krajowego Zjazdu Izby Architektów  w dniu 19 stycznia 2002 roku w sprawie regulaminu I Krajowego Zjazdu Izby Architektów Na podstawie art. 31 pkt 5 ustawy z dnia 15 grudnia […]

Uchwała nr 2

Pierwszego Krajowego Zjazdu Izby Architektów w dniu 19 stycznia 2002 r. w sprawie Statutu Izby Architektów Na podstawie art. 31 pkt 5, w związku z art. 7 ust. 2 Ustawy […]

Uchwała nr 3

Pierwszego Krajowego Zjazdu Izby Architektów  w dniu 19 stycznia 2002 roku w sprawie regulaminu wyborów do organów samorządu architektów, ustalania liczby członków tych organów oraz trybu stwierdzania wygaśnięcia mandatu Na […]