Lubuska Okręgowa Izba Architektów

Lubuska Okręgowa Izba Architektów

Zmiana terminu egzaminu w sesji zimowej

Informujemy , że termin egzaminu w sesji zimowej został zmieniony (czyt. załączone pismo) Aktualny termin: 12 grudnia 2014 r. wych_145_KKK_2014_OIA_zmiana terminu egzaminu

Aktualny spis aktów prawnych w sesji zimowej 2014

uch_O-34-III-2011_zal_20_wykaz aktów prawnych_sesja zimowa 2014

Ogólnopolskie Regaty Architektów 2014

Źródło: Archimania.pl: design, projekty, wyposażenie Białystok, wrzesień 2014 Ogólnopolskie Regaty Architektów 2014 za nami! Minione dwa weekendy stały pod znakiem żeglarstwa, a niewielkie Rydzewo pod Giżyckiem z tygodnia na tydzień […]

Uchwała nr 1

Pierwszego Krajowego Zjazdu Izby Architektów  w dniu 19 stycznia 2002 roku w sprawie regulaminu I Krajowego Zjazdu Izby Architektów Na podstawie art. 31 pkt 5 ustawy z dnia 15 grudnia […]

Uchwała nr 2

Pierwszego Krajowego Zjazdu Izby Architektów w dniu 19 stycznia 2002 r. w sprawie Statutu Izby Architektów Na podstawie art. 31 pkt 5, w związku z art. 7 ust. 2 Ustawy […]

Uchwała nr 3

Pierwszego Krajowego Zjazdu Izby Architektów  w dniu 19 stycznia 2002 roku w sprawie regulaminu wyborów do organów samorządu architektów, ustalania liczby członków tych organów oraz trybu stwierdzania wygaśnięcia mandatu Na […]