Lubuska Okręgowa Izba Architektów

Lubuska Okręgowa Izba Architektów

Aktualne opłaty członkowskie na rzecz samorządu zawodowego architektów w 2018r.

        Krajowa Rada Izby Architektów RP ustaliła na  Rok 2018 następujące opłaty na rzecz samorządu zawodowego architektów.   Kwota miesięcznej składki członkowskiej, obowiązującej w Izbie Architektów RP  w roku 2018 […]

Wykaz Aktów Prawnych obowiązujących na egzaminie na uprawnienia budowlane w sesji letniej 2018r

Wykaz akt.pr.-03.2018

Egzamin na uprawnienia – sesja letnia 2018r.

  Przypominamy, iż egzamin na uprawienia budowlane w sesji letniej 2018r. odbędzie się 8 czerwica 2018r. o godzinie 10.00 w Biurze LUOIA RP w Zielonej Górze przy ul. Stefana Batorego 16/10 […]

Uchwała nr 1

Pierwszego Krajowego Zjazdu Izby Architektów  w dniu 19 stycznia 2002 roku w sprawie regulaminu I Krajowego Zjazdu Izby Architektów Na podstawie art. 31 pkt 5 ustawy z dnia 15 grudnia […]

Uchwała nr 2

Pierwszego Krajowego Zjazdu Izby Architektów w dniu 19 stycznia 2002 r. w sprawie Statutu Izby Architektów Na podstawie art. 31 pkt 5, w związku z art. 7 ust. 2 Ustawy […]

Uchwała nr 3

Pierwszego Krajowego Zjazdu Izby Architektów  w dniu 19 stycznia 2002 roku w sprawie regulaminu wyborów do organów samorządu architektów, ustalania liczby członków tych organów oraz trybu stwierdzania wygaśnięcia mandatu Na […]