Lubuska Okręgowa Izba Architektów

Lubuska Okręgowa Izba Architektów

Informacja dla zdajacych egzamin na uprawnienia budowlane

1.W związku z brakiem nowego Rozporządzenia w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie nie ma możliwości rejestracji książek praktyk zawodowych od dnia 10 sierpnia 2014r. do dnia wejścia w życie […]

Zmiana terminu egzaminu na uprawnienia budowlane w sesji zimowej

Informujemy o zmianie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane w sesji zimowej. Aktualny termin – 28 listopad 2014 br.

Mamy swoją reprezentację w Izbie Krajowej

Z przyjemnością informujemy, że nasz kolega Leszek Horodyski, pełniący w poprzednich dwóch kadencjach funkcję Przewodniczącego LUOIA oraz w obecnej kadencji funkcję Zastępcy Przewodniczącego LUOIA, został wybrany do Krajowej Rady Izby […]

Uchwała nr 1

Pierwszego Krajowego Zjazdu Izby Architektów  w dniu 19 stycznia 2002 roku w sprawie regulaminu I Krajowego Zjazdu Izby Architektów Na podstawie art. 31 pkt 5 ustawy z dnia 15 grudnia […]

Uchwała nr 2

Pierwszego Krajowego Zjazdu Izby Architektów w dniu 19 stycznia 2002 r. w sprawie Statutu Izby Architektów Na podstawie art. 31 pkt 5, w związku z art. 7 ust. 2 Ustawy […]

Uchwała nr 3

Pierwszego Krajowego Zjazdu Izby Architektów  w dniu 19 stycznia 2002 roku w sprawie regulaminu wyborów do organów samorządu architektów, ustalania liczby członków tych organów oraz trybu stwierdzania wygaśnięcia mandatu Na […]