Lubuska Okręgowa Izba Architektów

Lubuska Okręgowa Izba Architektów

Zmarła arch. Halina KULCZYCKA

Z głębokim żalem i bólem zawiadamiamy, że w dniu 19 kwietnia 2016 r. zmarła nasza koleżanka   architekt Halina KULCZYCKA   wieloletni członek Oddziału Gorzowskiego Stowarzyszenia Architektów Polskich oraz Lubuskiej […]

Kask IARP

Okiem fotografa-XI Zjazd Sprawozdawczy Lubuskiej Okręgowej Izby Architektów RP

XI Zjazd Sprawozdawczy  Lubuskiej Okręgowej Izby Architektów RP mamy już za sobą. Zjazd przebiegł zgodnie z harmonogramem. Po zakończeniu obrad i przyjęciu uchwał zjazdowych, obradujący otrzymali kaski z logo ARCHITEKT IARP. […]

DAREK

Miasto ma architekta. Architekt ma Miasto.

Zmiany w ratuszu. Najważniejsza to taka, że po 16 latach Gorzów znów będzie miał architekta miasta. Został nim Dariusz Górny, prezes gorzowskiego oddziału Stowarzyszenia Architektów Polskich. Urbanistyką zajmie się całości […]

Uchwała nr 1

Pierwszego Krajowego Zjazdu Izby Architektów  w dniu 19 stycznia 2002 roku w sprawie regulaminu I Krajowego Zjazdu Izby Architektów Na podstawie art. 31 pkt 5 ustawy z dnia 15 grudnia […]

Uchwała nr 2

Pierwszego Krajowego Zjazdu Izby Architektów w dniu 19 stycznia 2002 r. w sprawie Statutu Izby Architektów Na podstawie art. 31 pkt 5, w związku z art. 7 ust. 2 Ustawy […]

Uchwała nr 3

Pierwszego Krajowego Zjazdu Izby Architektów  w dniu 19 stycznia 2002 roku w sprawie regulaminu wyborów do organów samorządu architektów, ustalania liczby członków tych organów oraz trybu stwierdzania wygaśnięcia mandatu Na […]