Lubuska Okręgowa Izba Architektów

Lubuska Okręgowa Izba Architektów

XII SPRAWOZDAWCZY ZJAZD LUBUSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY ARCHITEKTÓW RP.

Zaproszenie na XII SPRAWOZDAWCZY ZJAZD LUBUSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY ARCHITEKTÓW RP. Szczegóły w załączniku. OBWIESZCZENIE

Żegnamy Aleksandrę Romanowską

„Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych”

Terminy egzaminów w sesjach egzaminacyjnych, zimowej i letniej

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna Izby Architektów RP uprzejmie informuje o terminach egzaminu pisemnego na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej we wszystkich rodzajach i specjalnościach nadawanych przez Izbę Architektów RP, wymienionych w […]

Uchwała nr 1

Pierwszego Krajowego Zjazdu Izby Architektów  w dniu 19 stycznia 2002 roku w sprawie regulaminu I Krajowego Zjazdu Izby Architektów Na podstawie art. 31 pkt 5 ustawy z dnia 15 grudnia […]

Uchwała nr 2

Pierwszego Krajowego Zjazdu Izby Architektów w dniu 19 stycznia 2002 r. w sprawie Statutu Izby Architektów Na podstawie art. 31 pkt 5, w związku z art. 7 ust. 2 Ustawy […]

Uchwała nr 3

Pierwszego Krajowego Zjazdu Izby Architektów  w dniu 19 stycznia 2002 roku w sprawie regulaminu wyborów do organów samorządu architektów, ustalania liczby członków tych organów oraz trybu stwierdzania wygaśnięcia mandatu Na […]