Lubuska Okręgowa Izba Architektów

Lubuska Okręgowa Izba Architektów

Opłaty na rzecz samorządu zawodowego architektów w roku 2017

Informujemy wszystkich członków LUOIA, że Krajowa Izba Architektów w dniu 19 listopada 2016 r. ustaliła następujące opłaty na rzecz samorządu zawodowego architektów, obowiązujące od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 […]

egzaminy-2

Zimowa sesja egzaminacyjna – wykaz aktów prawnych wymaganych do egzaminu na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej

Z upoważnienia Przewodniczącej Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej, Pani Małgorzaty Włodarczyk, w załączeniu przesyłam wykaz aktów prawnych wymaganych do egzaminu na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej obowiązujący na najbliższej, zimowej sesji egzaminacyjnej […]

Wykaz aktów prawnych obowiązujących w letniej sesji egzaminacyjnej

Z upoważnienia Przewodniczącej Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej, Pani Małgorzaty Włodarczyk, załaczamywykaz aktów prawnych wymaganych do egzaminu na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej obowiązujący na najbliższej, letniej sesji egzaminacyjnej w dniu 24 […]

Uchwała nr 1

Pierwszego Krajowego Zjazdu Izby Architektów  w dniu 19 stycznia 2002 roku w sprawie regulaminu I Krajowego Zjazdu Izby Architektów Na podstawie art. 31 pkt 5 ustawy z dnia 15 grudnia […]

Uchwała nr 2

Pierwszego Krajowego Zjazdu Izby Architektów w dniu 19 stycznia 2002 r. w sprawie Statutu Izby Architektów Na podstawie art. 31 pkt 5, w związku z art. 7 ust. 2 Ustawy […]

Uchwała nr 3

Pierwszego Krajowego Zjazdu Izby Architektów  w dniu 19 stycznia 2002 roku w sprawie regulaminu wyborów do organów samorządu architektów, ustalania liczby członków tych organów oraz trybu stwierdzania wygaśnięcia mandatu Na […]