Lubuska Okręgowa Izba Architektów

Lubuska Okręgowa Izba Architektów

IV SPRAWOZDAWCZO- WYBORCZY ZJAZD LUBUSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY ARCHITEKTÓW RP

Zaproszenie na IV SPRAWOZDAWCZO- WYBORCZY ZJAZD LUBUSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY ARCHITEKTÓW RP w dniu 17 marca 2018 r., (sobota) o godzinie 11.00 w Zielonej Górze przy ul. Batorego 16/10, w biurze […]

Komunikat o opłatach na rzecz Izby Architektów RP

KOMUNIKAT   Szanowni Państwo,   Krajowa Rada Izby Architektów RP ustaliła na  Rok 2018 następujące opłaty na rzecz samorządu zawodowego architektów.   Wysokości opłat innych niż składka członkowska obowiązują w okresie od […]

Termin sesji letniej

terminy_sesja_letnia

Uchwała nr 1

Pierwszego Krajowego Zjazdu Izby Architektów  w dniu 19 stycznia 2002 roku w sprawie regulaminu I Krajowego Zjazdu Izby Architektów Na podstawie art. 31 pkt 5 ustawy z dnia 15 grudnia […]

Uchwała nr 2

Pierwszego Krajowego Zjazdu Izby Architektów w dniu 19 stycznia 2002 r. w sprawie Statutu Izby Architektów Na podstawie art. 31 pkt 5, w związku z art. 7 ust. 2 Ustawy […]

Uchwała nr 3

Pierwszego Krajowego Zjazdu Izby Architektów  w dniu 19 stycznia 2002 roku w sprawie regulaminu wyborów do organów samorządu architektów, ustalania liczby członków tych organów oraz trybu stwierdzania wygaśnięcia mandatu Na […]