Lubuska Okręgowa Izba Architektów

Lubuska Okręgowa Izba Architektów

Mamy swoją reprezentację w Izbie Krajowej

Z przyjemnością informujemy, że nasz kolega Leszek Horodyski, pełniący w poprzednich dwóch kadencjach funkcję Przewodniczącego LUOIA oraz w obecnej kadencji funkcję Zastępcy Przewodniczącego LUOIA, został wybrany do Krajowej Rady Izby […]

Deadline na wnioski – 31 sierpień 2014 r.

Informujemy wszystkich zainteresowanych, iż termin składania wniosków na egzamin na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej bez ograniczeń w sesji zimowej (grudzień 2014) ustala się na 31 sierpnia 2014 r.

Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej

Informujemy, iż Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Architektów LuOIA RP, arch. Tadeusz Spasiński przyjmuje : pierwszy i trzeci czwartek miesiąca w Biurze LuOIA Zielona Góra ul. Stefana Batorego 16/10 w godzinach: od […]

Uchwała nr 1

Pierwszego Krajowego Zjazdu Izby Architektów  w dniu 19 stycznia 2002 roku w sprawie regulaminu I Krajowego Zjazdu Izby Architektów Na podstawie art. 31 pkt 5 ustawy z dnia 15 grudnia […]

Uchwała nr 2

Pierwszego Krajowego Zjazdu Izby Architektów w dniu 19 stycznia 2002 r. w sprawie Statutu Izby Architektów Na podstawie art. 31 pkt 5, w związku z art. 7 ust. 2 Ustawy […]

Uchwała nr 3

Pierwszego Krajowego Zjazdu Izby Architektów  w dniu 19 stycznia 2002 roku w sprawie regulaminu wyborów do organów samorządu architektów, ustalania liczby członków tych organów oraz trybu stwierdzania wygaśnięcia mandatu Na […]