Lubuska Okręgowa Izba Architektów

Lubuska Okręgowa Izba Architektów

Konkurs na opracowanie koncepcji instalacji artystycznej

Szanowni Państwo,   Przypominamy, że 30.09.2021 r. mija termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie            na opracowanie koncepcji instalacji artystycznej upamiętniającej wydarzenia 31 sierpnia 1982 roku w Gorzowie […]

Zapraszamy na szkolenie

Podkomisja Szkoleń Zawodowych Architektów działająca przy KRIA RP we współpracy z Podkomisją Architektury, Urbanistyki i Planowania Przestrzennego działającą przy KRIA RP oraz Małopolską Okręgową Izbą Architektów RP zaprasza na cykl […]

Zapraszamy do zgłaszania projektów do nagrody Komisji Europejskiej w NEB

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy, Podążając w kierunku Nowego Europejskiego Bauhausu (NEB) informuję, że do dnia 31 maja 2021 każdy może zgłosić projekt do nagrody Komisji Europejskiej w NEB. Zgłoszenie […]

Uchwała nr 1

Pierwszego Krajowego Zjazdu Izby Architektów  w dniu 19 stycznia 2002 roku w sprawie regulaminu I Krajowego Zjazdu Izby Architektów Na podstawie art. 31 pkt 5 ustawy z dnia 15 grudnia […]

Uchwała nr 2

Pierwszego Krajowego Zjazdu Izby Architektów w dniu 19 stycznia 2002 r. w sprawie Statutu Izby Architektów Na podstawie art. 31 pkt 5, w związku z art. 7 ust. 2 Ustawy […]

Uchwała nr 3

Pierwszego Krajowego Zjazdu Izby Architektów  w dniu 19 stycznia 2002 roku w sprawie regulaminu wyborów do organów samorządu architektów, ustalania liczby członków tych organów oraz trybu stwierdzania wygaśnięcia mandatu Na […]