Lubuska Okręgowa Izba Architektów

Lubuska Okręgowa Izba Architektów

Zapraszamy na szkolenie!!!

Podkomisja Szkoleń Zawodowych Architektów działająca przy KRIA RP we współpracy z Narodowym Instytutem Dziedzictwa zaprasza na szkolenie: „Zagadnienia prawne w pracach projektowych i budowlanych w obiektach zabytkowych”. Prowadzący: Jacek Brudnicki […]

Egzamin grudzień 2021- WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH

E G Z A M I N _WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH__stan prawny na 30-IX-2021r._korekta  

Konkurs na opracowanie koncepcji instalacji artystycznej

Szanowni Państwo,   Przypominamy, że 30.09.2021 r. mija termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie            na opracowanie koncepcji instalacji artystycznej upamiętniającej wydarzenia 31 sierpnia 1982 roku w Gorzowie […]

Uchwała nr 1

Pierwszego Krajowego Zjazdu Izby Architektów  w dniu 19 stycznia 2002 roku w sprawie regulaminu I Krajowego Zjazdu Izby Architektów Na podstawie art. 31 pkt 5 ustawy z dnia 15 grudnia […]

Uchwała nr 2

Pierwszego Krajowego Zjazdu Izby Architektów w dniu 19 stycznia 2002 r. w sprawie Statutu Izby Architektów Na podstawie art. 31 pkt 5, w związku z art. 7 ust. 2 Ustawy […]

Uchwała nr 3

Pierwszego Krajowego Zjazdu Izby Architektów  w dniu 19 stycznia 2002 roku w sprawie regulaminu wyborów do organów samorządu architektów, ustalania liczby członków tych organów oraz trybu stwierdzania wygaśnięcia mandatu Na […]